Chairman Wang Jianlin Visits Liangjianghe

16.04.2019

 

 

Chairman Wang Jianlin Pays a Visit to Liangjiahe

Previous: Wanda to Invest an Additional 45 billion Yuan in Gansu in the Next 3 Years
Next: Speech by Chairman Wang Jianlin at the Launch of Yan'an Wanda City